HistorieNásledující údaje byly převzaty z http://www.orlickehory.net:

"Masarykova chata na Šerlichu - základní kámen byl položen 14.6.1924. Chata byla postavena Klubem
českých turistů v Hradci Králové podle projektu arch. B. Fuchse. Stavební materiál byl připravován
u Šerlišského mlýna. Střecha byla původně kryta šindelem, což jen zvyšovalo její horský vzhled. Později
byla nahrazena střechou plechovou, jinak zůstal vnější vzhled chaty prakticky beze změny. Veřejnosti
byla chata otevřena dne 14. 9. 1925 za účasti Aloise Jiráska. Náklady na stavbu činily 967 000 Kč.
Krátce na to byla na bývalé pruské straně, blízko hranic, postavena pěkná nová chata nazývaná
Hindenburgbaude. Češi ji posměšně nazývali "trucbaude", protože měla konkurovat české Masarykově
chatě.Vyhořela roku 1945. V letech 1930 - 1932 bylo dokončeno turistické značení z Hradce
Králové na Masarykovu chatu. Roku 1935 byla na Šerlichu zřízena i meteorologická stanice a
před chatou byla odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka, který je také
autorem plastik na nosném válcovém sloupu uprostřed jídelny (řezby představují strom života
a znak Hradce Králové). Pod stropem je basreliéf vousatého horala od Ludvíka Goebela z r. 1941
- dodatečně byl označen za Rampušáka, dobrého ducha hor. Název Rampušák se poprvé objevil v roce 1962v souvislosti s pořadem Československého rozhlasu Kam na dovolenou o méně známých oblastech
naší země. Pořad o Orlických horách sestavil Jiří Dvořák, pozdější redaktor časopisu Turista.
Postava Kačenky se mu do sportovního i humorného pořadu nezdála vhodná, a tak použil jméno vísky
Rampuše, jediné horské vsi uváděné v kouzelné knížce Karla Poláčka Bylo nás pět a vymyslil Rampušáka
(podrobnější informace viz "rampušácká stránka" deštenského Infocentra). 21. 9. 1938 byla Masarykova
chata přepadena nacisty z Freikorpsu. Pokus o vypálení naštěstí nevyšel. Počátkem října 1938 byla
chata evakuována. Němci chatu přejmenovali na Hitlerbaude. V průběhu války zde byly ubytovávány
rodiny fašistických pohlavárů, zotavovali se tu ranění piloti, bylo tu i středisko Hitlerjugend.
Přelom 60. a 70. let. Vpravo před chatou je dobře patrný prázdný podstavec určený pro bustu Masaryka.
Chata byla osvobozena 10. 5. 1945 Sovětskou armádou. Bylo jí vráceno původní jméno, bohužel jen do
počátku padesátých let. Pak se z Masarykovy chaty stala jen "chata ČSTV na Šerlichu". Další dvojí
přejmenování spadá do období roku 1968, a konečně od roku 1990 nese opět Masarykovo jméno. Osudy
jména sdílela i prezidentova busta. Nejdříve u chaty vydržela tři roky (1935-38), pak čtyři
(1949-53) a opět čtyři roky (1968-72). Zatím poslední návrat se udál v roce 1990.
Doufejme, že již natrvalo...
K chatě vede horská silnice od hotelu Orlice v Deštném - Zákoutí, vybudovaná v roce 1935.
V sedle na horské louce odbočuje z této silnice nová moderní silnice ze Šerlichu do Bedřichovky
v údolí Divoké Orlice, kde navazuje na pohraniční silnici Mladkov - Čihák - Bartošovice - Trčkov.
Byla postavena v roce 1974."

Partner: Hudební skupina MEDIUM www.hudebniskupina.com www.hudebniskupina.cz